Disclaimer

Ik heb er veel vertrouwen in dat de InsuJet™ uitgroeit tot een volwaardig alternatief.

Titel ervaringen

Disclaimer European Pharma Group

De door European Pharma Group via deze site verstrekte informatie is geen aanbod.
De door European Pharma Group verstrekte informatie mag betrouwbaar worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en gebruik van de informatie.

Privacy Policy
European Pharma Group respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. European Pharma Group zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

© 2022, European Pharma Group