Gebruikers

"Het gebruik is heel eenvoudig".

Titel ervaringen

Wilt u de InsuJet™ gaan gebruiken?

U zult zien dat het InsuJet™ systeem een bijzonder effectief en betrouwbaar alternatief is voor het toedienen van uw insuline.

downloads

Downloads

downloads

InsuJet™ handleiding

vlaggen

InsuJet™ handleiding gebruiksartikelen

vlaggen

InsuJet™ Informatie Comfort Ring

vlaggen

testimonials

Ervaringen

Elke patiënt heeft zijn eigen reden(en) om te kiezen voor de InsuJet™. Hieronder staan een aantal ervaringen van patiënten en professionals.

Hr de Ruiter

 

De heer D. de Ruiter

Diabetespatiënt

Ruiter tekst

“Ik heb er veel vertrouwen in dat de InsuJet™ uitgroeit tot een volwaardig alternatief”. Hij is zelfs alvast begonnen met het promoten ervan toen hij onlangs in het ziekenhuis verbleef: “Ik heb aan de verpleegkundigen daar demonstraties gegeven, zij vonden het erg interessant.”

 

Mw Lankester

Mevrouw E. Lankester

Diabetesverpleegkundige
Werkzaam in Weert

Lankester tekst

“Ik vind het gebruik echt heel eenvoudig. Omdat je maar eens per twee weken het spuitstukje moet vervangen, zal het vast ook voordeliger zijn, voor de kosten en voor het milieu.”

 

Dr Storms

 

Dr. G.E.M.G. (Fred) Storms

Internist/diabetoloog in het
St Antonius Ziekenhuis in Utrecht

Dr Storms tekst

“Er zijn diabetespatiënten die kampen met extreme naaldangst, in principe een irreële fobie, waarbij de InsuJet™ een goede technische oplossing is”. Storms vervolgt: “Het snellere profiel is vooral van belang voor mensen die insuline gebruiken boven op de maaltijd en dus baat hebben bij een snelle werking”

 

Hiltsje Terpstra

Hiltsje Terpstra

Diabetesverpleegkundige
Sinds 8 jaar werkzaam in
Ziekenhuis De Sionsberg, Dokkum

Hiltsje Terpstra tekst

“De InsuJet™ zou ik ten eerste adviseren aan mensen met naaldangst en daarnaast aan mensen die spuitplaatsen ontwikkelen. Voor deze groepen vind ik de InsuJet™ zeer geschikt.”

 

FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden

Faq questions left

FAQ right

Ik ben geïnteresseerd in het gebruik van de InsuJet™. Als ik er voor kies op de InsuJet™ over te stappen, moet ik dit dan met mijn diabetes zorgspecialist bespreken?

Ja. U wordt geadviseerd uw zorgspecialist te betrekken bij alle zaken die verband houden met het overstappen op de InsuJet™.

Ik gebruik momenteel een ander systeem voor het toedienen van insuline. Kan ik overstappen op de InsuJet™?

Ja, u kunt overstappen op het InsuJet™ systeem. Net als bij elke andere verandering in de behandeling van uw diabetes dient uw situatie in de overstapperiode nauwlettend te worden gevolgd. Neemt u hiervoor contact op met uw diabetes zorgspecialist.

Is de InsuJet™ geschikt voor kinderen en ouderen?

De InsuJet™ dient op aanbeveling van een diabeteszorg specialist te worden gebruikt. Die is in staat om te beoordelen of de InsuJet™ een geschikt systeem is voor de patient.

downloads

 

Mededeling voor gebruikers van de InsuJet V3.7

De InsuJet™ Versie 3.7 zal vanaf september 2020 uit het assortiment worden gehaald.

Gebruiks- en video instructies voor de InsuJet™ V3.7 vindt u via onderstaande link.

downloads

Are you already using the InsuJet™?

Gebruikt u reeds het InsuJet™ systeem?

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over het systeem als wij.

Op de gebruikerspagina van deze website kunt u uw ervaringen met het InsuJet™ systeem met ons te delen. Uw bevindingen kunnen ons mogelijk helpen om ons product verder te verbeteren. Bij voorbaat dank voor uw inbreng!